СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Контакти

гр. Благоевград, ул.Цанко Церковски 4

Управител: д-р Петър Георгиев, тел: 073 884 210

Главна медицинска сестра: Надка Мишева, тел: 0878965978

Медицинска сестра в стационар тел: 0878966271

Счетоводство тел: 073 830 201

Диагностично-консултативен блок, Човешки ресурси, тел: 0878104354 , 073 884 210

Аптека тел: 0878564509

E-mail: odpfzs@abv.bg

Facebook