СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Заведението е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания като ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

Единствено в диспансера се извършва ранна ендоскопска и морфологична диагностика на белодробния карцином.

Лечението на туберкулозата се осъществява в съответствие с програмата DOTS и Националната програма за контрол на туберкулозата в България.

Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на пациенти с неспецифични белодробни заболявания по клинични пътеки: