СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Актуални новини

от 12 до 16 юни 2017 г. /вкл./
от 07,00 ч. до 13,00 ч.


в СБАЛПФЗ– Благоевград ЕООД /Тубдиспансер, до входа на стадиона/ ще се извършват безплатни прегледи, при оплаквания от белите дробове, с цел ранно откриване на туберкулоза.