СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Профил на купувача

Вътрешни правила по ЗОП

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

График за провеждане на процедурите 2015

График за провеждане на процедурите 2016

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

№ 1/2024 от 01.07.2024 г. Приготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2024-0001

№ 3/2023 от 29.12.2023 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград ЕООД/ Уникален № в РОП 01339-2023-0003

№ 2/2023 от 03.11.2023 г. Избор на оператор за отпечатване, опаковане в пликове и доставка на ваучери за храна за служителите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2023-0002

№ 1/2023 от 29.05.2023 г. Приготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2023-0001

№ 2/2022 от 19.12.2022 г. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на „СБАЛПФЗ – БЛАГОЕВГРАД” ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2022-0002

№ 1/2022 от 26.08.2022 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2022-0001

№ 2/2021 от 12.05.2021 г. Приготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2021-0002

№ 1/2021 от 01.02.2021 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД / Уникален № в РОП 01339-2021-0001

№ 4/2020 от 24.06.2020 г. Изпиране, гладене и доставка на болнично пране /спално бельо, постелъчен инвентар/ и униформено облекло на медицински персонал за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград

№ 3/2020 от 04.05.2020 г. Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9098468

№ 2/2020 от 02.03.2020 г. Доставка и закупуване на медицински изделия, на консумативи за микробиологична лаборатория и на консумативи за клинична лаборатория

№ 1/2020 от 15.01.2020 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9095848

№ 8/2019 от 10.12.2019 г. „Доставка на 15 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на СБАЛПФЗ-Благоевград” ЕООД /чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП/

№ 7/2019 от 09.12.2019 г. „Доставка и закупуване на 40 (четиридесет) броя болнични легла без електрически механизъм и доставка и закупуване на 40 (четиридесет) броя антидекубитални болнични матраци с калъфи ” /чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП/

№ 6/2019 от 10.06.2019 г. „Изпиране, гладене и доставка на болнично пране /спално бельо, постелъчен инвентар/ и униформено облекло на медицински персонал за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград” ЕООД /чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП/"

№ 5/2019 от 16.05.2019 г. „Доставка и закупуване на дигитализатор на рентгенови образи и изграждане на системата за архив и пренос на образни изследвания (PACS) /чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП/

№ 4/2019 от 14.05.2019 г. Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9088275

№ 3/2019 от 28.02.2019 г. Доставка на консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9086247

№ 2/2019 от 11.01.2019 г. Доставка на медицински изделия и консумативи за рентген за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9084806

№ 1/2019 от 03.01.2019 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД /ID в АОП - 9084618, ID в АОП за удължаване - 9085015

№ 9/2018 от 14.12.2018 г. Доставка на 18 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД

№ 8/2018 от 20.11.2018 г. Доставка на 18 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД

ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА - № 7/2018 Доставка на 18 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД

№ 6/2018 от 21.09.2018 г. Доставка и закупуване на апарат за кръвно-газов анализ за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД

№ 5/2018 от 08.06.2018 г. „Изпиране, гладене и доставка на болнично
пране /спално бельо, постелъчен инвентар/ и униформено облекло на
медицински персонал за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград” ЕООД

№ 4/2018 от 14.05.2018 г. Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 3/2018 от 01.03.2018 г. Доставка на консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 2/2018 от 11.01.2018 г. Доставка на медицински изделия и консумативи за рентген за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 1/2018 от 03.01.2018 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 6/2017 от 20.11.2017 г. Доставка на 18 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД

№ 5/2017 от 06.06.2017 г. Изпиране, гладене и доставка на болнично пране и униформено облекло на медицински персонал за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД

№ 4/2017 от 16.05.2017 г. Изготвяне и ежедневна доставка на готова  храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните  диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за  болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите  на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 3/2017 от 06.03.2017 г. Доставка на консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория
за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 2/2017 от 06.01.2017 г. Доставка на медицински изделия, консумативи за рентген, консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория за нуждите на СБАЛПФЗ-Благоевград ЕООД

№ 1/2017 от 06.01.2017 г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

№ 3 от 09.11.2016 г. Доставка на 18 000.00 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД

№ 2 от 09.06.2016 г. „Изпиране, гладене и доставка на болнично пране /спално бельо, постелъчен инвентар/ и униформено облекло на медицински персонал за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград” ЕООД

№ 1 от 26.05.2016 г. Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ

2015-2016 Доставка на 18 000 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

2015-2016 Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти, дежурен персонал и предпазна храна за нуждите на СБАЛПФЗ-Благоевград ЕООД

2014-2015 Доставка на 16 000 литра газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

2014-2015 Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти, дежурен персонал и предпазна храна за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД

2013-2014 Доставка на газьол за отопление с 0.001% съдържание на сяра за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

2015 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия , консумативи за рентген, консумативи за клинична лаборатория, консумативи за микробиологична лаборатория и дезинфектанти за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД

2014 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия , консумативи за рентген, консумативи за клинична лаборатория, консумативи за микробиологична лаборатория и дезинфектанти за нуждите на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД

2013 Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи за клинична и микробиологична лаборатория, рентген и дезинфектанти за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

 

Контакти

СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД
гр. Благоевград
ул. Цанко Церковски № 4

Главен счетоводител: Силвия Михалкова
тел.: 073/83-02-01

факс: 073/83-02-01
e-mail: odpfzs@abv.bg