СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Работа при нас

· Лекар

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /Бивш Тубдиспансер/ търси да назначи лекари - със и без специалност, като предлага:

- отлични условия за работа
- 7-часов работен ден
- двусменен режим на работа /без нощни смени/
- удължен платен годишен отпуск
- допълнително възнаграждение за прослужени години

· Медицинска сестра

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /бивш тубдиспансер/ търси да назначи медицински сестри.
1. Образователно - квалификационни изисквания за длъжността: специалист по здравни грижи.
2. Компютърна грамотност.
3. Личностни качества: дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.