СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Медицински и допълнителни услуги

№ ред: Изследвания:
1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2 Вторичен преглед в амбулатория
3 Преглед в домашна обстановка
4 Вторичен преглед в домашни условия
5 Преглед – профилактичен
(здравна книжка)
6 Преглед – флуорографски
7 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8 Медицински документ – дубликат
9 Проба за реакция на Манту
10 КАП (кожно алергична проба)
11 Бронходилататорен тест
12 Вземане на венозна кръв
13 Венозна инжекция
14 Мускулна инжекция
15 Плеврална пункция – диагностична
16 ЕКГ с 12 отвеждания
17 ФИД (спирометрия)
18 Индивидуални инхалации
19 Кислородолечение за един ден в дома
20 Бронхоскопия
21 Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22 Рентгенографии:
филми
- 13/18
- 18/24
- 24/30
- 35/35
- 30/40
23 Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24 Газов анализ на кръвта
25 Кръвна картина:
26 Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27 Урина:
- рН;
- билирубин;
- специфично тегло;
- уробилиноген;
- белтък;
- кръв;
- захар;
- кетони;
28 Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29 Окултни кръвоизливи
30 Биохимични изследвания:
- глюкоза (кръвна захар);
- урея;
- креатинин;
- пикочна киселина;
- билирубин – общ;
- билирубин – директен;
- общ белтък;
- албумин;
- фибриноген;
- СГОТ;
- СГПТ;
- ГГТ;
- АФ;
- холестерол;
- HDL – холестерол;
- LDL – холестерол;
- триглицериди;
- Електролити: К, Na, Cl.
31 Протромбинов комплекс
32 Хексагонов тест
33 Посявка и Антибиограма
34 Еозинофили в храчка /секрет/
35 БК – директна
36 БК – посявка
37 Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38 Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39 Контейнер за материали
40 Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41 Един леглоден за придружител
42 Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43 Избор по желание на фибробронхоскопист