СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Съгласно чл. 368 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г. и сключен между СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД и НЗОК Договор № 010789/16.10.2023 г. в сила от 01.09.2023 г. г.

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Ценоразпис на платени услуги извършвани в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград ЕООД, считано от 09.01.2023 г.

 

МЕД. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Осигуряване на Медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания, в това число за предотвратяване на епидемиологичен риск, и при пациенти с неспецифични белодробни заболявания

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Извлечения от Закона за здравното осигуряване

 

ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСА

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО