СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Структура

Диагностично-консултативен блок

Стационарен блок

Пневмологично Отделение

Осъществява лечение на остра и изострена белодробна патология: бронхиална астма - средно тежък и тежък пристъп ХОББ - всички форми - в екзацербация, вкл. дихателна недостатъчност; Пневмонии; Белодробен емфизем; Хроничен бронхит; Пневмосклероза - възпалителен тласък; Бронхиектазна болест; Кисти на белия дроб; Плеврити; Алвеоларни и париетоалвеоларни пневмопатии; Пневмокониози; Белодробен абсцес; Фибрози на белите дробове, след възпаление; Белодробна патология в съчетание с хронична застойна сърдечна недостатъчност; Белодробна колагеноза; Саркоидоза; Хронична белодробна сърдечна недостатъчност; Белодробни болести в съчетание с други заболявания на организма.

Фтизиатрично Отделение

Диагностицира и лекува туберкулозно болни от цялата Благоевградска област. Осъществява лечение на: Инфилтративно-пневмонична туберкулоза на белите дробове; Огнищна туберкулоза на белите дробове; Подостра и хронична хематогенно десиминирана туберкулоза; Туберкулозни плеврити - полисерозити; Пневмосклероза - метатуберкулозна; Туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли; Туберкулозна интоксикация; Усложнения на белодробната туберкулоза.

Аптека

Административно-стопански блок